Lech Foremski  
rzecznik patentowy mgr inż. 
data uzyskania uprawnień: 1976.05.17 
nr uprawnień: 1546 
 
   ZGŁASZANIE DO REJESTRACJI ZNAKÓW TOWAROWYCH

 OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 POMOC PRZY OBROCIE PRAWAMI NIEMATERIALNYMI

 BADANIA W LITERATURZE PATENTOWEJ

 INFORMACJA PATENTOWA

forpat@poczta.onet.pl
 
   Ceny naszych usług nie przekraczają cen określonych w "Wytycznych Krajowej Rady Rzeczników Patentowych PIRP w sprawie minimalnych opłat za czynności rzeczników patentowych".